วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556

ธุรกิจแอมเวย์

โอกาสทางธุรกิจ


การเริ่มต้นธุรกิจแอมเวย์
หลายคนโดยเฉพาะผู้เพิ่งเริ่มต้น "สนใจ" กับธุรกิจแอมเวย์ มักจะตั้งคำถาม
เสมอว่า จะเริ่มต้นได้อย่างไร อันดับแรกก็คือ เมื่อคุณได้รับการสปอนเซอร์
มาจากนักธุรกิจแอมเวย์ท่านอื่น คุณจะได้รับชุด "คู่มือนักธุรกิจแอมเวย์"
ซึ่งบรรจุสื่อสิ่งพิมพ์พื้นฐานสำหรับให้คุณใช้อ้างอิงและแบ่งปันนำเสนอ
กับผู้อื่น นั่นคือคุณได้เริ่มต้นด้วยการสร้างทั้งลูกค้าและนักธุรกิจแอมเวย์
ในเครือข่ายของคุณแล้ว

พิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง

ทำความรู้จักคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ด้วยการเริ่มต้นใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง
ในทันที เพื่อที่คุณจะได้มีประสบการณ์โดยตรงกับตนเองว่า ผลิตภัณฑ์นั้นมี
ประสิทธิภาพดีอย่างไร และความกระตือรือร้นจากความประทับใจของคุณ
จะทำให้การบอกเล่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ผู้อื่นเป็นไปได้ง่ายขึ้น และลูกค้า
จะเกิดความประทับใจยิ่งขึ้น เมื่อคุณให้ความมั่นใจกับเขาว่า คุณได้ทดลอง
ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ แล้ว